2023 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİ

19.01.2023

Dernek merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile yapılan yasal değişiklikler sonucu derneğimizin spor kulübü statüsüne geçişi nedeniyle dernek tüzüğünün yasal değişikliklere uygun hale getirilebilmesi amacıyla,

04Mart 2023 Cumartesi günü saat 19:30’da“Cumhuriyet Mah. 516.Sok. No:14VEZİRKÖPRÜ/SAMSUN” adresinde yer alan Arçelik Yetkili Servisi’ndeaşağıdaki gündemle olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmasına;

İlk toplantıda yeter sayıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde; olağanüstü genel kurulun 11Mart 2023 Cumartesigünü aynı adreste saat 19:30’daçoğunluk aranmaksızın toplanmasına, olağanüstü genel kurul toplantısının kulüp resmî web sitesinden (www.veziroff.org) ilan edilmek suretiyle duyurulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul üyelerinin kayıt işlemleri belirtilen adreste Saat 18:00-19:00 arası yapılacaktır. Kimlik ibraz etmek zorunluluğu olması nedeniyle, üyeler kimlik kartlarını/nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.

Genel Kurul Üyelerine ilanen duyurulur.

                                                                                                                 Abbas TASALI

                                                                                                          Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1.    Toplantının açılışı,
2.    Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
3.    Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
4.    Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
5.    Başkanın konuşması,
6.    2022 Yılı Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
7.    2022 Yılı Denetim Kurulu’nun, Hesap ve Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi,
8.    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
9.    Dernek üye giriş ve aylık aidatların belirlenmesi,
10.  Dernek tüzüğümüzün 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile yapılan yasal değişikliklere uygun hale getirilmesi için tüzük değişikliği,
11.  Dernek İsim Değişikliği,
12.  Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
13.  Yeni yönetime her türlü taşınır ve taşınmaz alım satım ve kiralanması yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi,
14.  Yönetim kuruluna kulüp adına bütçe oluşturma, oluşturulan bütçede harcama kalemleri arasında değişiklik yapma ve kulüp adına harcama yapma yetkisi hususunun görüşülmesi,
15.  Bankalarda vadeli/vadesiz hesap açma ve banklarda her türlü işlem yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi,
16.  Kulüp adına her türlü sponsorluk alımı yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi
17.  Yönetim Kuruluna bağlı bulunduğu federasyonların branşlarında sporcu yetiştirme, sportif müsabakalara katılma, sportif dallarda yarış organizasyonu yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi,
18.  Yönetim Kuruluna bağlı bulunduğu federasyonların genel kuruluna katılım sağlaması için delege seçimi yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi,
19.  Yönetim kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi,
20.  Dilek ve temenniler ile Kapanış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir