Cts. Tem 31st, 2021

Vezirköprü Offroad Kulübü

VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

2 min read

VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI ve GÜNDEMİ

Yönetim Kurulumuzun 25/10/2014 tarih ve 2014/6 kararı ile Vezirköprü Alternatif Doğa
Sporları ve Offroad Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu 10/11/2014 Pazartesi günü saat
19:30’da Arçelik Yetkili Servisi Binasında yapılacak olup, çoğunluk sağlanamazsa 2. Toplantı
17/11/2014 Pazartesi günü aynı yerde ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı duyuruları kulübümüzün resmi internet sitesinde
(www.veziroff.org) ve tüm Genel Kurul üyelerine SMS olarak gönderimi yapılacaktır.
Genel Kurul Üyelerine ilanen duyurulur.

Bilal ALTUNAY
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM
1. Toplantı yeter sayısının tespiti
2. Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin seçimi, gündemin okunması ve oylanması, Divan
Kuruluna Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
4. Açılış konuşması (Kulüp Başkanı tarafından)
5. Faaliyet ve Denetleme raporunun görüşülmesi ve Yönetim, Denetim Kurullarının İbrası ve
oylanması
6. Dernek Tüzüğünde Tadilat Yapılması.
7. Başkan adaylarının konuşması,
8. Başkan, Yönetim, Denetim Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9. Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi, seçim sonuçlarının
açıklanması
10. Genel Kurulca seçilen Kulüp Başkanının teşekkür konuşması,
11. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Yorumlar

yorum