Cts. Tem 31st, 2021

Vezirköprü Offroad Kulübü

VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ

4.Olağan Genel Kurul Çağrısı

2 min read

VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE
OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ

4.OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİ

Vezirköprü Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği Tüzüğü Madde 7 : Olağan Genel Kurul 3 yılda bir Ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Yönetim Kurulumuzun 09/01/2019 tarih ve 2019/1 kararı ile Vezirköprü Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği 4. Olağan Genel Kurulu 24/01/2019 Perşembe günü saat 19:00’da Vezirköprü Arçelik Yetkili Servisi Toplantı Salonunda yapılacak olup, çoğunluk sağlanamazsa 2. Toplantı 31/01/2019 Perşembe günü aynı yerde ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

4. Olağan Genel Kurul toplantısı duyuruları kulübümüzün resmi internet sitesinde (www.veziroff.org) ve SMS yoluyla bildirilecektir. Genel Kurul üyelerinin kayıt işlemleri belirtilen adreste saat 18:00-19:00 arası yapılacaktır. Kimlik ibraz etmek zorunluluğu olması nedeniyle, üyeler T.C kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.

Genel Kurul Üyelerine ilanen duyurulur.

Abbas TASALI
Kulüp Başkanı

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama (Toplantı yeter sayısının tespiti)

2. Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin seçimi, gündemin okunması ve oylanması, Divan Kuruluna Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

3. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
4. Açılış konuşması (Kulüp Başkanı tarafından)
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve kabulü
7. Dernek Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü
8. Tüzük Değişikliği
9. Başkan adaylarının konuşması,
10. Başkan, Yönetim, Denetim Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimine geçilmesi,

11. Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi, seçim sonuçlarının açıklanması
12. Genel Kurulca seçilen Kulüp Başkanının teşekkür konuşması,
13. Dilekler, temenniler ve kapanış

Yorumlar

yorum